Skriftskola

OBS!

Ungdomsgudstjänsten och lektionerna söndag 15.11 är p.g.a. det rådande Coronaläget flyttade till söndag 13.12, samma upplägg och busstider gäller. Om inte restriktionerna lättar kommer vi att köra lektionerna via Kyrk TV och församlingens hemsida. Tonårssamlingen i Luthergården 13.11 är inhiberad.

Pga det rådande Coronaläget så kommer församlingens gudstjänster, de närmaste veckorna, endast att äga rum i Närpes kyrka och då också bara via Kyrk TV eller webben. Konfirmanderna kan följa med gudstjänsterna där. De skall också svara på den speciella konfirmandfrågan som ges under gudstjänsten. Svaret på frågan skall skrivas in i kyrkogångsboken. Det går också att följa med församlingens morgonandakter från kyrkan varje vardag kl. 09.30. Man skriver in datumen och vem som pratade så får man 1 underskrift för 3 morgonandakter eftersom de är bara ca 10 minuter.

 

Lägerdatum läsåret 2020-2021

 

Alskat: 12-14.02.2021

Pörkenäs: 19-21.03.2021

Juni 1: 7-13.06.2021

Juni 2: 17-23.06.2021

 

Ny mail i coronatider: narpeskonfirmand [at] gmail.com

I Närpes församling inbjuder vi alla som går i åk 8 till att deltaga i skriftskolan. Om du inte tillhör lutherska kyrkan går det också att deltaga. I detta fall så behöver konfirmanden döpas innan konfirmationen.

Skriftskolan består av 3 olika huvuddelar.

  1. Lektioner under skolåret 9 st under höstterminen och 9 st under vårterminen.
  2. Läger med god gemenskap, lektioner och grupparbeten mm. 2 st veckoslutsläger för dem som läser vintervarianten och ett sexdagarsläger på Fridskär för dem som väljer juni 1 eller juni 2.
  3. Deltagande i kyrkans verksamhet. Konfirmanden skall samla 15 underskrifter i kyrkogångsboken.

När skriftskolan är klar så konfirmeras deltagarna. För dem som läser på vintern brukar konfirmationen äga rum på kristi himmelfärdsdag och för junikonfirmanderna sker konfirmationen på midsommar. 

För mer detaljerad information om vad skriftskolan innebär, se bifogade filer.

Har du frågor om skriftskolan kan du kontakta.

 

Patric Sjölander, ansvarig för ungdomsverksamheten i Närpes församling

tel: 050 436 3372

email: patric.sjolander [at] evl.fi

 

Ulf Sundqvist, kaplan i Pörtom

tel: 040 711 7682

email: ulf.sundqvist [at] evl.fi

 

Vill du ha information om kykoåret, söndagens namn och liturgisk färg mm. klicka på länken.

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keSV?OpenPage 

Kontaktperson:

Patric Sjölander, ansvarig för ungdomsverksamheten

tel 050 436 3372

patric.sjolander [at] evl.fi