Pörtom församlingshem

Byggnaden stod klar 1871 och fungerade som prästgård fram till 1950-talet. Därefter renoverades huset och togs i bruk som församlingshem. Senaste större renovering gjordes i slutet på 1980-talet.
I församlingshemmet samlas varje vecka dagklubben, miniorer, juniorer och andra grupper samt olika körer. Minnesstunder och dop ordnas vid behov.

Pörtom församlingshem

Prästgårdsvägen 4 C
66270 Pörtom

Sittplatser: 80

Kontaktperson:
Johan Nordlund, församlingsmästare
Tel 045 200 7889
johan.nordlund [at] evl.fi