Övermark kyrka

Församlingen År 1674 finns första gången omnämnt en läse- och skolstuga i Övermark som användes som bykyrka. Övermarks kyrka byggdes 1875-1878 efter att församlingen 1871 genom ett kejserligt utslag beviljats utträde ur Närpes församling. Övermarks församling uppgick åter i Närpes församling vid fusionen med Närpes och Pörtoms församlingar år 2014. Fr.o.m. år 2015 är Övermark en kapellförsamling inom Närpes församling. Antalet församlingsmedlemmar bosatta på Övermarks kapellförsamlings område är ca 1000 personer.

Kyrkan finns på Korsnäsvägen 1. Den uppfördes under åren 1875-1878. Arkitekt var Ernst Theodor Granstedt. Kyrkan rymmer drygt 1000 personer. Den restaurerades senast åren 2002-2003 varvid den också fick sin nuvarande ljusröda färg. 

Klockstapeln byggdes samtidigt med och i samma stil som kyrkan. Den är 30 meter hög och indelad i tre våningar. De tre klockorna av varierande storlek finns i den mellersta våningen.

Altartavlan som hänger ovanför altaret, som är placerat ad orientem, visar en korsfäst Jesus på Golgata. Den är målad år 1933 av Axel Haartman.

Altaret har förfärdigats av byggmästaren Josef Spelmans, bonden Karl Erik Spelmans och dennes bror Josef, samtliga från Närpes. 

Predikstolen är snickrad av bonden Johan Erik Perjus och sytningsman Gabriel Ragvals.

Orgeln är helmekanisk och byggd 1976 i Kangasala orgelfabrik. Den har 17 stämmor.

Gravar Mittemot kyrkan, på andra sidan av Korsnäsvägen, ligger kapellförsamlingens begravningsplats. Invid kyrkan, i det nordöstra hörnet, finns två krigsmonument, ett till åminnelse av de nio soldater från Övermark som stupade i frihetskriget 1918 och ett till åminnelse av de 32 soldater som stupade i vinter- och fortsättningskrigen 1939-44. Sammanlagt finns alltså 41 krigargravar. 

Gudstjänst eller högmässa firas i allmänhet kl. 10 udda månader och kl. 18 jämna månader.

 

Övermark kyrka

Korsnäsvägen 1

64610 Övermark

Sittplatser: 1000

Kontaktperson:

Johan Nordlund, församlingsmästare

Tel 045 200 7889

ann-britt.stenbacka [at] evl.fi (j)ohan.nordlund [at] evl.fi