Övermark församlingshem

Församlingshemmet stod färdigt år 1984 och är beläget i anslutning till kyrkan. Tidigare hade församlingsstugan invid gamla prästgården några hundra meter söder om kyrkan fyllt samma funktion. Det nuvarande församlingshemmet rymmer ca 250 personer.

Övermark församlingshem

Korsnäsvägen 1
64610 Övermark

Sittplatser: 250

Kontaktperson:
Ann-Britt Stenbacka, församlingsmästare
Tel 050 367 0492
ann-britt.stenbacka [at] evl.fi