Övermark församlingshem

Församlingshemmet stod färdigt år 1984 och är beläget i anslutning till kyrkan. Tidigare hade församlingsstugan invid gamla prästgården några hundra meter söder om kyrkan fyllt samma funktion. Det nuvarande församlingshemmet rymmer ca 250 personer.

Övermark församlingshem

Korsnäsvägen 1

64610 Övermark

Sittplatser: 250

Kontaktperson:

Johan Nordlund, församlingsmästare

Tel 045 200 7889

ann-britt.stenbacka [at] evl.fi (j)ohan.nordlund [at] evl.fi