Närpes kyrka

Närpes första kyrka tycks ha varit en träkyrka. Den ersattes av en stenkyrka, den nuvarande kyrkans första stomme, som var ganska liten. Det var en rektangulär byggnad med altaret i öster. Byggåret är okänt, 1435 har uppgetts, men årtalet har inte kunnat bekräftas. Kyrkan byggdes till på längden på 1600-talet och blev en korskyrka på 1700-talet. I slutet av 1800-talet byggdes förstugorna och kyrkan fick då det utseende som den har idag.

Orgel: En omfattande restaurering pågick 1977-85. Kyrkan fick då sin fjärde orgel, den nuvarande danska Christensen orgeln. 

Altartavlan anskaffades 1803 och den är målad av hovmålaren Pehr Hörberg från Stockholm.

Predikstolen tillverkades av Johan Kyntzel från Gamlakarleby.

Krucifixet användes som altardekoration tills altartavla anskaffades. Det är gjort av en nordtysk mästare i slutat av 1400-talet och hör till de vackraste i Finland.

Klockstapeln från år 1757 är byggd under ledning av Matts Honga och är till typen en österbottnisk renässansstapel. Den inrymmer tre klockor, varav lillklockan är gjuten av material från den första klocka som anskaffades efter Stora Ofreden, under vilken samtliga klockor bortrövats.

På kyrkogården finns monument över de 18 närpesbor som stupade 1918. Detta är utfört av John Munsterhjelm, medan Matti Haupt skulpterat den sårade soldat som påminner oss om minnet av de 113 stupade under de två krigen 1939-1944.

Vidare finns på kyrkogårdens östra sidan ett emigrant monument till minne av de Närpesbor som avlidit och begravts utomlands. 1995 restes även ett monument till minne av de evakuerade från Jaakkima i Karelen som begravts i Närpes.

En gravsten längst i söder har rests till minnet av elva fångar, som dog av umbäranden i fånglägret i Finby 1918.

Kyrkstallarna var under 1700-talet ca 400 till antalet. Idag återstår 150. Kyrkstallarna byggdes för hästarna och kyrkobesökare som kom långväga ifrån kunde inkvartera sina hästar i kyrkstallarna under gudstjänsten, de långa utskjutande taken var avsedda som skydd för slädar och kärror.

Högmässa/gudstjänst firas i regel kl. 12.00

 

 

Närpes Kyrka

Kyrkvägen 19
64200 Närpes

Sittplatser: 900

Kontaktperson:

Per-Erik Björklund, församlingsmästare
Tel 040 836 4793
per-erik.bjorklund [at] evl.fi