Musik

Församlingen har tre kantorstjänster och alla tjänsteinnehavare jobbar i hela församlingen. De båda c-tjänsterna har inriktning på Övermarks och Pörtoms kapellområden. A-tjänsten har övergripande ansvar över hela fältet.

Musiken i Närpes församling riktar sig till de flesta åldersgrupperna:

Två barnkörer, ett ungdomsband, sex vuxenkörer av vilka en sjunger på finska, en gospelkör och en lovsångsgrupp.

Kom gärna med och upplev gemenskapen i någon av körerna!

Kontaktpersoner:

Gerd Lindén-Liljehage, A-kantor

tel 040 711 7683

gerd.linden [at] evl.fi

Nanna Rosengård, t.f. C-kantor

tel 044 330 3278

nanna.rosengard [at] evl.fi

Kristiina Heikkilä, t.f. C-kantor

tel 044 273 0215

kristiina.heikkila [at] evl.fi