Musik

Musikverksamheten i vår församling riktar sig till både barn och vuxna. Två barnkörer och sex vuxenkörer samt smågrupper enligt efterfrågan spridda över hela verksamhetsområdet berikar gudstjänstlivet.

Kontaktpersoner:

Gerd Lindén, kantor

tel 040 711 7683

gerd.linden [at] evl.fi

Nanna Rosengård, kantor

tel 044 330 3278

nanna.rosengard [at] evl.fi