Musik

Musikverksamheten i vår församling riktar sig till både barn och vuxna. Två barnkörer och sex vuxenkörer samt smågrupper enligt efterfrågan spridda över hela verksamhetsområdet berikar gudstjänstlivet.

Kontaktpersoner:

 

Sam Lindén, kantor
tel 050 574 0214
sam.linden [at] evl.fi

Gerd Lindén, kantor
tel 040 711 7683
gerd.linden [at] evl.fi

Nanna Rosengård, kantor
tel 044 330 3278
nanna.rosengard [at] evl.fi