Mission

Mission

Jesus sade: "Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." (Matt 28:18-20)

Församlingen förverkligar Jesu missionsbefallning genom sin missionsverksamhet och understöder enligt följande:

- FMS för genomförandet av "My school"-projektet i Sat 7:s regi.
- FMS för det kyrkliga arbetet i Senegal genom missionärerna Anna-Lena Särs, Anna och Bertrand Tikum.
- FMS för familjearbetet i Nepal (det arbete som startats av makarna Westerling)
- FMC för produktion av evangeliserande program i Sat 7:s regi
- organisationen Hope to India r.f., företrädesvis för pastorsutbildning 
 

Under året ordnas i församlingen diverse verksamhet till stöd för missionen, som missionärsbesök, missionssamlingar, auktioner, Gemensamt ansvar-insamling etc. Det finns även ett antal missionssyföreningar som regelbundet samlas och uppbär stöd för missionen. Missionsverksamheten leds av en missionsdirektion.
Församlingen idkar även vänförsamlingsarbete i församlingarna Käry och Varbla i Estland samt Madliena i Lettland.