Jordfästning

Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom.
(Ps 103:15-17)

I en jordfästning ber man för den avlidne och viger denne till gravens ro. Samtidigt ber man för de anhöriga och ger möjlighet till tröst i sorgen. Om inte annat meddelats ber man söndagen efter en jordfästning för den avlidne i gudstjänsterna i alla tre kyrkor i Närpes församling. På Allhelgona hålls parentation för alla som avlidit i församlingen det gångna året.

Kyrkans sidor om jordfästning

Bokningar

Bokningar av präst, kantor och kyrka vid dödsfall kan göras via en begravningsbyrå. Närpes församling håller jordfästningsakter i Närpes, Övermarks och Pörtoms kyrkor. Ofta hålls själaringningar för den avlidne före jordfästningen. Den präst som förrättar jordfästningen håller före ett sorgesamtal med de anhöriga. Vid detta diskuteras de praktiska arrangemangen för jordfästningen som t.ex. psalm- , sång- och musikval. Om man vill hålla en minnesstund med servering i församlingshemmet bör även detta och husmor bokas via pastorskansliet.

Jordfästningen

I Närpes och Övermark bärs kistan in i kyrkan av personalen. I Pörtom bär de anhöriga i regel själva in kistan en halvtimme innan jordfästningen. Beställda blomsterhyllningar kan levereras till kyrkan före jordfästningsakten. Jordfästningsakten tar ca en timme. Efter jordfästningsakten intar kistbärarna sina platser och kistan och blomsterhyllningar förs från kyrkan till graven. Vid kremering sker jordfästningsakten på samma sätt som vid kistbegravning. Kistan blir dock kvar i kyrkan och tas om hand av personalen. Urnan kan sedan vid överenskommen tidpunkt hämtas av de anhöriga för gravsättning. Urna kan gravsättas i vanlig kistgrav eller i särskild urngrav där område för sådana finns tillgängligt (f.n. Närpes begravningsplats).

Begravningsväsendet

Närpes församling har tre gravplatser. Närpes begravningsplats invid Närpes kyrka. Övermark begravningsplan invid Övermarks kyrka och Pörtoms begravningsplats ca en kilometer söder om Pörtoms kyrka. Begravningsplatserna och deras användning regleras av lagarna om begravningsväsendet, reglementen och dispositionsplaner.