Hjälp och stöd

Diakonins uppgift är att finnas till för människor. Livet kan innebära att man ställs inför situationer då man behöver hjälp och någon att tala med i förtroende. Diakonin vill vara en medvandrare genom:

-samtal, själavård och/eller bön
-stöd vid plötslig livsförändring
-kontakt till olika myndigheter
-tillfällig hjälp vid ekonomisk kris

Vi gör också hembesök och besök på olika inrättningar. Om du har någon anhörig som du tycker vi kan besöka, ta gärna kontakt!
Tillfällig hjälp ges från diakonin när matpengarna sinar. Vi delar även ut mat på Café Albert måndagar kl. 11.00 varannan måndag jämna veckor. Det handlar om mat som vi får från lokala affärer, mat som ännu är bra men som passerat bäst före datum.

Kontaktpersoner:

Kristina Örn, diakon Närpes
tel 050 386 4565
kristina.orn [at] evl.fi

Maria Wallin, diakon Närpes
tel 040 711 7685
maria.wallin [at] evl.fi

Ebba Carling, t.f. diakon Övermark
tel 040 711 7686
ebba.carling [at] evl.fi

Anders Blomberg, t.f. diakon Pörtom
tel 040 711 7696
anders.blomberg [at] evl.fi

 

Diakonimottagning i Närpes:
tisdagar kl. 10-12
Övriga tider enligt överenskommelse.