Grupper, café och matbank

Pensionärsträffar med omväxlande program och inbjudna gäster i:

- Närpes församlingshem första eller andra onsdagen i månaden kl. 12. Vi börjar med en gemensam måltid som kostar 7 €.

- Övermarks församlingshem fredag en gång i månaden kl. 13 med kaffeservering.

- Pörtoms församlingshem torsdag en gång i månaden kl. 13 med kaffeservering.

Symöten samlas regelbundet i olika byar i bönehus eller hem.

Diakonisymöte i Näsby i Seniorhuset och symöten i Luthergården, Nämpnäs bönehuset, Norrnäs i hem, Rangsby i bykyrkan, Töjby i skolan samt östra och västra Yttermark i bönehusen. Symöte i Övermarks församlingshem, Bodbacka och Frönäs symöten i hem, Räfsbäck symöte i byagården. KU kretsens symöte i Pörtom församlingshem.

Tiistaikerho Närpiön seurakuntakodissa joka toinen viikko klo 13.00.

Bönegruppen i Närpes församlingshem onsdagar kl 10.00.

Suomiryhmä kerran kuussa, keskiviikkoisin Pirttikylän seurakuntakodissa.

Sorgegrupper startar vid behov både höst och vår. Inbjudan sänds till änka/änkling.

Matbanken på Café Albert varannan måndag kl 11.00 jämna veckor (utom helgdagar). På matbanken delar vi ut mat som skänkts av lokala affärer. Det är mat där bäst före datumet passerat. Affären fryser in maten och sedan är det viktigt att fryskedjan hålls obruten tills maten används.

Kontaktpersoner:

Birgitta Lillbäck Engström, diakon Närpes

tel 050 386 4565

birgitta.lillback [at] evl.fi

Maria Wallin, diakon Pörtom och Övermark

tel 040 711 7685

maria.wallin [at] evl.fi

Anders Blomberg, t.f. diakon Närpes

tel 040 711 7696

anders.blomberg [at] evl.fi