Gemensamt Ansvar

Vi har inte bara ansvar för de människor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder. Gemensamt Ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp. Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Kontaktpersoner:

Kristina Örn, diakon Närpes
tel 050 386 4565
kristina.orn [at] evl.fi

Maria Wallin, diakon Närpes
tel 040 711 7685
maria.wallin [at] evl.fi

Ebba Carling, t.f. diakon Övermark
tel 040 711 7686
ebba.carling [at] evl.fi

Anders Blomberg, t.f. diakon Pörtom
tel 040 711 7696
anders.blomberg [at] evl.fi