Gemensamt Ansvar

Vi har inte bara ansvar för de människor som finns i vår närmaste omgivning. Diakonin sträcker sig också till andra länder. Gemensamt Ansvar-insamlingen riktar sig varje år till specifika u-länder där olika målgrupper lyfts fram. Hjälpen kanaliseras via Kyrkans Utlandshjälp. Även församlingens missionsunderstöd och vänförsamlingsarbete är internationell diakoni.

Kontaktpersoner:

Birgitta Lillbäck Engström, diakon Närpes

tel 050 386 4565

birgitta.lillback [at] evl.fi

Maria Wallin, diakon Pörtom och Övermark

tel 040 711 7685

maria.wallin [at] evl.fi

Anders Blomberg, t.f. diakon Närpes

tel 040 711 7696

anders.blomberg [at] evl.fi