Ekonomikontoret

Ekonomikontorets uppgift inom ekonomiförvaltningen är att sköta församlingens utbetalningar och uppbära de inkomster som tillfaller församlingen samt bokföringen av dessa. Vidare sköts bokföringen av församlingens fonder och konton för särskilda ändamål. På ekonomikontoret sköts alla löneberäkningar och utbetalningar samt de olika redovisningar som sammanhänger med dessa. Ansvaret för fastighetsskötseln och begravningsväsendet som helhet är ett annat betydande uppgiftsområde. Därtill handhas ärendeberedningen inom de egna uppgiftsområdena till ekonomisektionens och kyrkorådets sammanträden samt också olika andra administrativa uppgifter. Skogsbruket sköts i direkt samarbete med skogsvårdsföreningen och med gällande skogsbruksplan som grund.

På ekonomikontoret arbetar ekonomichefen och byråsekreteraren.

 

 

Kyrktåget 2 A 5
64200 Närpes

Öppet må - fre kl. 8-16

Ekonomichef Kjell Storgeust
tel +358 6 220 4240
mobil +358 40 711 7680
kjell.storgeust [at] evl.fi

Byråsekreterare Camilla Nordström
tel +358 6 220 4241 
mobil +358 40 711 7693
camilla.nordstrom [at] evl.fi