Dop

Barn är enligt Guds Ord en gåva från Gud. Ni har fått uppleva detta under och fått en stor gåva av himmelens Gud.

Vi vill nu från församlingens sida varmt gratulera er till underverket. I och genom det heliga dopet blir vi medlemmar av Kristi världsvida kyrka.

I den evangelisk-lutherska kyrkan döper vi barn på Jesu Kristi befallning eftersom Han säger att låt barnen komma till mig. Nu kan ju inte ett barn i spädåldern själv be om att få bli döpt utan det sker på föräldrarnas initiativ – fastän ytterst på Guds förekommande nåd. Gud vill ju för sin kärleks skull omsluta också de små barnen med sin nåd. Därför är det en väldig förmån när vi får bära våra barn till dopets nåd.

Dopet kan hållas i hemmet, kyrkan eller i församlingshemmet.  Den som skall döpas skall ha minst två faddrar. Dessa skall vara konfirmerade medlemmar av en evangelisk-luthersk kyrka. Utöver dessa kan som faddrar vara också medlemmar av någon sådan kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop.

Kyrkans sidor om dop

Kontakta församlingens kansli tel. 06 220 4200 eller 040 711 7692 och boka in dopdag, plats och tid.