Barnkörer

Glad Ton

Ledare Gerd Lindén-Liljehage

Barnkör för alla sång- och musikglada barn från 5 år till årskurs 6.

Vi spelar också bas, gitarr, trummor och olika rytminstrument.

Övningar i Arken fredagar kl. 16.00-16.40.

 

Pörtom musikgäng

Ledare Kristiina Heikkilä

För barn från förskoleåldern till årskurs 6.

Övningar i Pörtoms församlingshem torsdagar kl. 15.00-15.30.

 

We play

Ledare Gerd Lindén-Liljehage

Ungdomsband, intresserade ombeds kontakta ledaren.

 

 

Kontaktpersoner:

Gerd Lindén-Liljehage, A-kantor

tel 040 711 7683

gerd.linden [at] evl.fi

Nanna Rosengård, t.f. C-kantor

tel 044 330 3278

nanna.rosengard [at] evl.fi

Kristiina Heikkilä, t.f. C-kantor

tel 044 2730 215

kristiina.heikkila [at] evl.fi