(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)

Information om personen beställningen gäller

Flyttinformation (om den är känd)

Uppgifter om beställaren

Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis, släktutredningar och uppgifter angående släktforskning kan beställas via pastorskansliet. Lättast beställs dessa via denna elektroniska blankett.