(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)

Information om personen beställningen gäller

Flyttinformation (om den är känd)

Uppgifter om beställaren

Ämbetsbevis och släktutredningar

Ämbetsbevis, släktutredningar och uppgifter angående släktforskning kan beställas via pastorskansliet. Lättast beställs dessa via denna elektroniska blankett.

Avgifter för intyg
Avgiftsfria intyg: Enligt beslut är ett intyg med enstaka uppgifter om en församlingsmedlem som skrivits ut ur medlemsdatasystemet för att personen ska kunna göra sina rättigheter gällande och fullgöra sina skyldigheter (ett intyg över att en person lever) avgiftsfritt.

Intyg som kostar 9 euro: Om intyget ur medlemsdatasystemet innehåller mer omfattande uppgifter (till exempel personens flyttningsuppgifter eller uppgifter om make, barn eller föräldrar), uttas 9 euro för ämbetsbetyget. Intyg som görs manuellt och deras innehåll grundar sig på uppgifter ur Kirjuri-medlemsdatasystemet och/eller familjeakter, kostar 9 euro. Då inverkar inte mängden av information som skrivs på intyget på priset.

Intyg som kostar 30 euro: Om man till ett manuellt skapat intyg uppletar information ur kyrkböcker i bokform, uppbärs 30 euro för intyget. Intyget kostar emellertid 9 euro om man ur kyrkböcker i bokform letar upp enstaka uppgifter, till exempel om äktenskap eller dödsdag.

För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 euro i expeditionsavgift.

Avgifter för intyg för släktforskning
Grundavgiften för intyg som görs upp för släktforskning är 30 euro. Om det tar mer än 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift  på 15 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Avgifter för intyg för vetenskaplig forskning
Grundavgiften för intyg som görs upp för vetenskaplig forskning är 30 euro. Om det tar mer är 30 minuter att göra upp intyget uttas en tilläggsavgift på 12 euro för varje påbörjad 30 minuters period. Dessutom uttas 5,50 i expeditionsavgift för att skicka intyget.

Expeditionsavgift
För skickandet av ett avgiftsbelagt intyg uttas 5,50 i expeditionsavgift. Om ett avgiftsbelagt intyg skickas utomlands läggs post- och bankavgifterna till kostnaderna. Om intyget och räkningen skickas till olika adresser uttas utöver expeditionsavgiften (5,50 €) även en separat avgift på 5,50 euro. Expeditions- och postavgifterna är då totalt 11 euro. Om man dessutom blir tvungen att skicka en betalningspåminnelse uttas 5 euro för denna.