Ni har fått barn - Grattis!

Barn är enligt Guds Ord en gåva från Gud. Ni har fått uppleva detta under och fått en stor gåva av himmelens Gud.

Vi vill nu från församlingens sida varmt gratulera er till underverket. I och genom det heliga dopet blir vi medlemmar av Kristi världsvida kyrka.

I den evangelisk-lutherska kyrkan döper vi barn på Jesu Kristi befallning eftersom Han säger att låt barnen komma till mig. Nu kan ju inte ett barn i spädåldern själv be om att få bli döpt utan det sker på föräldrarnas initiativ – fastän ytterst på Guds förekommande nåd. Gud vill ju för sin kärleks skull omsluta också de små barnen med sin nåd. Därför är det en väldig förmån när vi får bära våra barn till dopets nåd.

När ska barnet döpas?

Dopet brukar ske ca två till tre månader efter barnets födelse. Tag kontakt (helst inom två månader efter barnets födelse) med pastorskansliet eller någon av församlingens präster angående dopet. Dopet kan hållas i hemmet, kyrkan eller i församlingshemmet.

Anmälan om uppgifter 

Kom ihåg att ta med blanketten "Anmälan om uppgifter om barnet" till doptillfället. Ni kan själva fylla i barnets namn och modersmål och underteckna blanketten. Uppge också faddrarnas namn, personbeteckning och församling. Ifall föräldrarna har olika modersmål kan föräldrarna fritt välja barnets modersmål (endast ett modersmål). Modersmålet kan senare korrigeras.

Faddrar

Den som skall döpas skall ha minst två faddrar. Dessa skall vara konfirmerade medlemmar och höra till den evangelisk-luthersk kyrkan. Utöver dessa kan som faddrar vara också medlemmar av någon sådan kristen kyrka eller kristet religionssamfund som godkänner ett av den evangelisk-lutherska kyrkan förrättat dop. Den som inte hör till ett sådant samfund kallas dopvittne.
Faddrarnas uppgift är att stöda föräldrarna i barnets kristna fostran samt be för barnet och dess föräldrar.

Kyrkans sidor om dop

Nyfödd baby med mamma.

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar