Konfirmation

De flesta finländska ungdomar går i skriftskola. Skriftskolan och konfirmationen ger en möjlighet att stanna upp och fundera över livet.

I konfirmationen är det fråga om samma nåd som i dopet. Gud vill stärka den unga människan i hennes tro och välsigna henne i ett nytt skede av hennes liv.

Efter konfirmationen får den unga självständigt delta i nattvarden. Skriftskolan och konfirmaionen ger också rätt att bli fadder och få kyrklig vigsel.

Den som är konfirmerad och har fyllt 18 år kan också ställa upp som kandidat för förtroendeuppdrag inom församlingen.

Den som gått i skriftskolan kan delta i hjälpledarutbildning och själv fungera som hjälpledare på skriftskolläger.

Läs mer om skriftskolan i Närpes församling här.

Kyrkans sidor om konfirmation

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten