sdf
Joy Adonai

Joy Adonai är en lovsångsgrupp som medverkar en gång per månad i förbönsgudstjänster.

Övning hålls en onsdag per månad kl. 19.00- 20.00 i Arken., Hörnvägen 2, 64200 Närpes

Om du är intresserad är du välkommen att ta närmare kontakt med ledaren Gerd Lindén-Liljehage.