Begravning

Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. (Ps 103:15-17)

I en jordfästning ber man för den avlidne och viger denne till gravens ro. Samtidigt ber man för de anhöriga och ger möjlighet till tröst i sorgen. Om inte annat meddelats ber man söndagen efter en jordfästning för den avlidne i gudstjänsterna i alla tre kyrkor i Närpes församling. På Allhelgona hålls parentation för alla som avlidit i församlingen det gångna året.

Kyrkans sidor om jordfästning

Bokningar

Bokningar av präst, kantor och kyrka vid dödsfall kan göras via en begravningsbyrå. Närpes församling håller jordfästningsakter i Närpes, Övermarks och Pörtoms kyrkor. Ofta hålls själaringningar för den avlidne före jordfästningen. Den präst som förrättar jordfästningen håller före ett sorgesamtal med de anhöriga. Vid detta diskuteras de praktiska arrangemangen för jordfästningen som t.ex. psalm- , sång- och musikval. Vi spelar endast live musik (inte inspelad musik) och vi hjälper er gärna med valet av lämplig musik. Kantorerna står också till tjänst med solosång. Ta kontakt med kantorn i god tid. Om man vill hålla en minnesstund med servering i församlingshemmet bör även detta och husmor bokas via pastorskansliet.

Jordfästningen

I Närpes och Övermark bärs kistan in i kyrkan av personalen. I Pörtom bär de anhöriga i regel själva in kistan en halvtimme innan jordfästningen. Beställda blomsterhyllningar kan levereras till kyrkan före jordfästningsakten. Jordfästningsakten tar ca en timme. Efter jordfästningsakten intar kistbärarna sina platser och kistan och blomsterhyllningar förs från kyrkan till graven. Vid kremering sker jordfästningsakten på samma sätt som vid kistbegravning. Kistan blir dock kvar i kyrkan och tas om hand av personalen. Urnan kan sedan vid överenskommen tidpunkt hämtas av de anhöriga för gravsättning. Urna kan gravsättas i vanlig kistgrav eller i särskild urngrav där område för sådana finns tillgängligt (f.n. Närpes begravningsplats).

Gravplatser

Närpes församling har tre gravplatser. Närpes begravningsplats invid Närpes kyrka. Övermark begravningsplan invid Övermarks kyrka och Pörtoms begravningsplats ca en kilometer söder om Pörtoms kyrka. Begravningsplatserna och deras användning regleras av lagarna om begravningsväsendet, reglementen och dispositionsplaner.

vit kista med vit ros.

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Det finns rätt så olika lokala traditioner. Ordningsföljden i programmet kan också variera. 

Läs hur begravningen går till

Efter jordfästningen brukar man hålla en minnesstund. Man samlas för att minnas den avlida.

Läs om minnesstunden

Söndagen efter begravningen nämner man den avlidnas namn i gudstjänsten.

Läs om tacksägelsen

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris