Vigsel

Jesus sade: "Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt." (Matt 19:4-6)
 

Vid en vigsel ingår en man och en kvinna äktenskap med varandra. Detta sker offentligt med åtminstone två vittnen närvarande. Vigseln kan hållas i kyrkan eller på annan lämplig plats, som bestäms i samråd med vigselförrättaren, som vid kyrkliga vigslar är en präst.

Vigseln är en gudstjänst, vid vilken makarna tar emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. Detta är viktigt att beakta när man väljer musik och sånger som framförs vid vigseln. Vi spelar endast live musik (inte inspelad musik) och vi kommer gärna till mötes beträffande önskemål i mån av möjlighet. Vi står även till tjänst med solosång. Ta kontakt med kantorn i god tid före.

Före vigseln skall paret anhålla om hindersprövning på församlingens kansli senast en vecka före vigseln. Intyget är i kraft i fyra månader så under den tiden ska vigseln ske.

Kyrkans sidor om vigsel

Brudbukett med vita rosor.

För att kunna gifta er begär ni hindersprövning. Sen blir det lysning i kyrkan.

Läs om hur hindersprövning går till

Före bröllopet träffar man vanligen vigselprästen och kommer överens om arrangemangen. Man blir bekant med prästen, talar om äktenskap och kärlek.

Läs om vigselsamtal

Lite nervöst både i huvudrollerna och som gäst. Hur var det nu igen man skulle göra?

Lä som hur vigseln går till

Gud vill att de gifta ska leva tillsammans i gemenskap, kärlek och ansvar. Äktenskapet är en uppgift man får av Gud.

Läs mer om bröllopet

Om man har gift sig borgerligt (civilt) eller i en annan kristen kyrka kan äktenskapet välsignas i en kyrka.

Läs om välsignelse av äktenskap