Konfirmationsmässa i Pörtoms kyrka. Sundqvist, Lindén-Liljehage, Sjölander, Långkvist. Pörtomkören. Obs Tiden!

lör 22.6 kl. 14.00

Pörtom Kyrka

Konfirmationsmässa i Pörtoms kyrka. Sundqvist, Lindén-Liljehage, Sjölander, Långkvist. Pörtomkören. Obs Tiden!

Konfirmationsmässa i Pörtoms kyrka. Sundqvist, Lindén-Liljehage, Sjölander, Långkvist. Pörtomkören. Obs Tiden!
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik