Matgemenskap för alla i NFH, gäst sjukhuspräst Tuija Storbacka

on 10.4 kl. 12.00

Närpes Församlingshem

Matgemenskap för alla i NFH med gäst, sjukhuspräst Tuija Storbacka berättar om sjukhussjälavården- en resurs och möjlighet under sjukhusvistelse. Anmäl senast 8.4 till Grandell 050 3864565.

Matgemenskap för alla i NFH med gäst, sjukhuspräst Tuija Storbacka berättar om sjukhussjälavården- en resurs och möjlighet under sjukhusvistelse. Anmäl senast 8.4 till Grandell 050 3864565.

Öppna länk i ny flik