De äldres mässa i Nky

on 4.10 kl. 13.00

Närpes kyrka

De äldres mässa i Närpes kyrka. P. Strömbäck, G-L-Liljehage, K.Örn. Kyrkkaffe i kyrkan.

De äldres mässa i Närpes kyrka. P. Strömbäck, G-L-Liljehage, K.Örn. Kyrkkaffe i kyrkan.

Öppna länk i ny flik