Kvinnofrukost på Red&Green

lö 3.12 kl. 9.00

Annat utrymme

Kvinnofrukost på Red&Green lördag 3.12 kl 9-11.
Mary Andrén-Pada, handledare i sorgbearbetning, talar om "Kärleken bor i sorgen och saknaden".
Vi börjar med hotellfrukost kl 9.00 och efteråt talar Mary, varefter vi får tid för en kort diskussion.

Anmälan senast 1.12. till Ann-Mari Audas-Willman, helst textmeddelande 040 831 0640.
Frukosten kostar 10 euro och betalas till restaurangkassan.

Kvinnofrukost på Red&Green lördag 3.12 kl 9-11.
Mary Andrén-Pada, handledare i sorgbearbetning, talar om "Kärleken bor i sorgen och saknaden".
Vi börjar med hotellfrukost kl 9.00 och efteråt talar Mary, varefter vi får tid för en kort diskussion.

Anmälan senast 1.12. till Ann-Mari Audas-Willman, helst textmeddelande 040 831 0640.
Frukosten kostar 10 euro och betalas till restaurangkassan.

Öppna länk i ny flik