Gudstjänst i Pörtom kyrka, Sundqvist, Heikkilä. Efteråt kransnedläggning vid krigargravarna.

sö 15.5 kl. 10.00

Pörtom Kyrka

Gudstjänst i Pörtom kyrka, Sundqvist, Heikkilä. Efteråt kransnedläggning vid krigargravarna.

Gudstjänst i Pörtom kyrka, Sundqvist, Heikkilä. Efteråt kransnedläggning vid krigargravarna.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar