Självständighetsdagens gudstjänst i Närpes kyrka Pred. Jakobsson, Ingvesgård, Lindén-Liljehage, Granholm. Närpes manskör. Kransnedläggning. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet

må 6.12 kl. 12.00

Närpes kyrka

Självständighetsdagens gudstjänst i Närpes kyrka Pred. Jakobsson, Ingvesgård, Lindén-Liljehage, Granholm. Närpes manskör. Kransnedläggning. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet

Självständighetsdagens gudstjänst i Närpes kyrka Pred. Jakobsson, Ingvesgård, Lindén-Liljehage, Granholm. Närpes manskör. Kransnedläggning. Kyrkkaffe efteråt i församlingshemmet