Sälvständigetsdagens gudstjänst i Övermark kyrka. Jakobsson, Heikkilä. Efteråt kransnedläggning.

må 6.12 kl. 10.00

Övermarks kyrka

Sälvständigetsdagens gudstjänst i Övermark kyrka. Jakobsson, Heikkilä. Efteråt kransnedläggning.

Sälvständigetsdagens gudstjänst i Övermark kyrka. Jakobsson, Heikkilä. Efteråt kransnedläggning.