Kvinnofrukost på Red&Green.

lö 4.12 kl. 9.00

Annat utrymme

"Livet efter riksdag och regering" med Ulla-Maj Wideroos. Hotellfrukost 10 euro.
Anm. senast 2.12 till ann-mari.audas-willman@evl.fi el 040 8310 640.

"Livet efter riksdag och regering" med Ulla-Maj Wideroos. Hotellfrukost 10 euro.
Anm. senast 2.12 till ann-mari.audas-willman@evl.fi el 040 8310 640.