Innerlighetens mässa i Pörtom kyrka, Jakobsson.

sö 17.10 kl. 10.00
Pörtom Kyrka

Innerlighetens mässa i Pörtom kyrka, Jakobsson, Lindén-Liljehage. Sång av Jessica Bergström.

Innerlighetens mässa i Pörtom kyrka, Jakobsson.
Frantz Jan-Erik, Kansliet, Jakobsson Marcus, Lindén-Liljehage Gerd. Jessica Bergström.