Gung och sjung

to 14.10 kl. 18.00
Övermarks församlingshem

En sångstund för barn i alla åldrar med föräldrar eller mor- och farföräldrar.

En sångstund för barn i alla åldrar med föräldrar eller mor - och farföräldrar. Ledare Kristiina Heikkilä