Diakonisyföreningen i NFH, B L E

to 14.10 kl. 13.00
Närpes Församlingshem

Diakonisyföreningen i Närpes församlingshem. B L E

Birgitta Lillbäck Engström