Andakt via Kyrk-Tv och hemsidan

on 5.5 kl. 09.30
Närpes kyrka

Andakt från Närpes kyrka via Kyrkans-Tv och hemsidan

Andakt från Närpes kyrka via Kyrkans-Tv och hemsidan