Vi arbetar för Närpes församling

Tom Ingvesgård
Kyrkoherde
Mobiltelefon: 
050 589 5899
E-post: 
tom.ingvesgard [at] evl.fi
Lars Lövdahl
Kaplan
Mobiltelefon: 
040 761 5770
E-post: 
lars.lovdahl [at] evl.fi
Ulf Sundqvist
Kaplan i Pörtoms kapellförsamling
Mobiltelefon: 
040 711 7682
E-post: 
ulf.sundqvist [at] evl.fi
Marcus Jakobsson
Kaplan i Övermarks kapellförsamling
Mobiltelefon: 
040 711 7681
E-post: 
marcus.jakobsson [at] evl.fi
Sam Lindén
Kantor
Mobiltelefon: 
050 574 0214
E-post: 
sam.linden [at] evl.fi
Gerd Lindén
Kantor
Mobiltelefon: 
040 711 7683
E-post: 
gerd.linden [at] evl.fi
Dina Wikstedt
Kantor
Mobiltelefon: 
040 711 7684
E-post: 
dina.wikstedt [at] evl.fi
Maria Wallin
Diakon
Mobiltelefon: 
040 711 7685
E-post: 
maria.wallin [at] evl.fi
Gun-Britt Bäck
Diakonissa (tjänstledig)
Mobiltelefon: 
040 711 7686
E-post: 
gun-britt.back [at] evl.fi
Birgitta Norrvik
Diakon
Mobiltelefon: 
050 386 4565
E-post: 
birgitta.norrvik [at] evl.fi
Ebba Carling
Diakonvikarie
Mobiltelefon: 
040 711 7686
E-post: 
ebba.carling [at] evl.fi
Patric Sjölander
Ansvarig för ungdomsverksamheten
Mobiltelefon: 
050 436 3372
E-post: 
patric.sjolander [at] evl.fi
Jenny Långkvist
Ansvarig för barn och familjeverksamheten
Mobiltelefon: 
040 711 7688
E-post: 
jenny.langkvist [at] evl.fi
Ida Lagerström
Barnledare, (moderskapsledig)
E-post: 
ida.lagerstrom [at] evl.fi
Lillemor Enlund
Barnledare
Mobiltelefon: 
040 711 7689
E-post: 
lillemor.enlund [at] evl.fi
Carita Stenberg
Barnledare
Mobiltelefon: 
040 711 7690
E-post: 
carita.stenberg [at] evl.fi
Ellen Stenberg
Barnledarvikarie
Mobiltelefon: 
040 711 7691
E-post: 
ellen.stenberg [at] evl.fi
Per-Erik Björklund
Församlingsmästare, Närpes
Mobiltelefon: 
040 836 4793
E-post: 
per-erik.bjorklund [at] evl.fi
Frank Svitzer
Församlingsmästare, Närpes
Mobiltelefon: 
040 831 5147
E-post: 
frank.svitzer [at] evl.fi
Jan-Erik Frantz
Församlingsmästare, Pörtom och Övermark
Mobiltelefon: 
045 200 7889
E-post: 
jan-erik.frantz [at] evl.fi
Chamilla Sjöbacka
Husmor, Närpes
Mobiltelefon: 
045 346 1300
E-post: 
chamilla.sjobacka [at] evl.fi
Ann-Britt Stenbacka
Husmor, Pörtom och Övermark
Mobiltelefon: 
050 367 0492
Carola Rosendahl
Församlingssekreterare
Telefon: 
06 220 4200
Mobiltelefon: 
040 711 7692
E-post: 
carola.rosendahl [at] evl.fi
Kjell Storgeust
Ekonomichef
Telefon: 
06 220 4240
Mobiltelefon: 
040 711 7680
E-post: 
kjell.storgeust [at] evl.fi
Camilla Nordström
Byråsekreterare
Telefon: 
06 220 4241
Mobiltelefon: 
040 711 7693
E-post: 
camilla.nordstrom [at] evl.fi