Verksamhet för barn i skolålderna

Söndagsskola 

Söndagsskolan är barnens gudstjänst där det finns utrymme för stillhet, fart, förundran och fest. En plats där varje barn blir sett. I söndagsskolan får man också höra spännande berättelser om Gud och sjunga. Söndagsskollärarna är frivilliga vuxna människor som ställer upp för att barnen skall få uppleva Guds närvaro i vardag och fest.

Söndagsskolan är till för dig i åldern 4-12 år. Ingen avgift och ingen anmälan!

Junior

Junior är till för dig i åk 4-6. Vi har ett varierat program med pyssel, lekar, tävlingar, bakning, utflykter m.m. Varje samling inleds med en andakt.

Minior

Minior är till för dig i åk 1-3. Vi har ett varierat program med pyssel, lekar, tävlingar, bakning, utflykter m.m. Varje samling inleds med en andakt.

Söndagsskola
Luthergården, söndagar kl 10.30-11.30

Junior för åk 4-6
Närpes församlingshem, måndagar kl 17.30-18.30
Pörtom församlingshem, varannan måndag kl 14.45-16.00
Övermark luth.bönehus, tisdagar kl 14.45-16.00
Norrnäs bönehus, onsdagar kl 18.00-19.00
Luthergården, finska junior, tisdagar 18.30

Minior för åk 1-3
Närpes församlingshem, onsdagar kl 17.30-18.30
Pörtom församlingshem, varannan måndag  kl 12.45-14.30
Övermark luth.bönehus, varannan tisdag kl 12.45-14.30
 

Kontaktperson:
Jenny Långkvist, ansvarig för barnverksamheten
tel 040 711 7688
jenny.langkvist [at] evl.fi