Detta är på gång!

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
Klicka på evenemanget så får du uppgifter om tid och plats.

20 aug
Gemensam högmässa i Närpes kyrka, Pred. Stig-Olof Fernström, Lit Tom Ingvesgård, Gerd Lindén.

Mangsveckans avslutning

Tid:
söndag kl: 12:00
Plats:
Närpes kyrka

20 aug
Kristen allsångskväll på Fagerö med Thorolf Westerlund och Allsångsgillet, Anders Blomberg och Tom Ingvesgård

Tid:
söndag kl: 15:00
Plats:
Muu tila

22 aug
Syföreningsdag på Fridskär. Anna och Magnus Dahlbacka som arbetat med bibelöversättning och utvecklande av skriftspråk i Samburu medverkar. Nanna Rosengård sång o musik. Mötesledare Majgret Lillsjö

Tid:
tisdag kl: 13:00
Plats:
Muu tila

22 aug
Välsignelse av årets ettor i Närpes kyrka

Tid:
tisdag kl: 18:00
Plats:
Närpes kyrka

24 aug
Musik i augustikvällen i Pörtoms kyrka. Jessica Bergström-Sohlborg, sång och lyrik, Ronnie Jaakkola, valthorn.

Tid:
torsdag kl: 20:00
Plats:
Muu tila

25 aug
Glad Ton i Arken, Gerd Lindén

Tid:
fredag kl: 16:00
Plats:
Arken

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: