Detta är på gång!

Häng med i våra evenemang som händer runt om i Närpes. Datum och tider hittas i evenemangskalendern nedan.
Klicka på evenemanget så får du uppgifter om tid och plats.

50-års konfirmander
Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1967 är med maka/make/vän hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 25.06.2017. Högmässa kl 12. Efteråt mat och kaffe (15 euro/pers.), program och fri samvaro i församlingshemmet. Anmäl tel. +358 (0)6 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansli [at] evl.fi senast fredag 16.06, meddela eventuella dieter.

 

 

 

23 jun
Midsommarvaka på Fridskär, Samuel Erikson, Albert Häggblom, Kenyanska gäster. Barnprogram.

Tid:
fredag kl: 19:00
Plats:
Muu tila

24 jun
Konfirmationsmässa i Närpes kyrka. Sundqvist, S.Lindén, Sjölander, Långkvist. (OBS TIDEN)

Tid:
lördag kl: 11:00
Plats:
Närpes kyrka

24 jun
Konfirmationsmässa i Övermarks kyrka. Sundqvist, Wikstedt, Långkvist, Sjölander.

Tid:
lördag kl: 14:00
Plats:
Övermarks kyrka

25 jun
Högmässa i Övermarks kyrka, Marcus Jakobsson, Dina Wikstedt, Kyrkokören. 50 års konfirmanderna deltar. Efteråt 50 års konfirmandträff i församlinghemmet.

Tid:
söndag kl: 10:00
Plats:
Övermarks kyrka

25 jun
Högmässa i Närpes kyrka Tom Ingvesgård, Joel Snickars, Sam Lindén. Efteråt 50 års konfirmandträff i församlingshemmet.

Tid:
söndag kl: 12:00
Plats:
Närpes kyrka

25 jun
Samling på kyrktorpet Ulf Sundqvist, Johan Lindén, kontrabas, Gerd Lindén

Tid:
söndag kl: 14:00
Plats:
Muu tila

Detta är vi på facebook!

På Facebook uppdaterar vi om olika aktuella händelser, sådant som varit, eller också delar med oss av kommande händelser, information eller andra intressepunkter. 

Gudstjänst TV

Hade du inte möjlighet att närvara vid de senaste gudstjänsterna? Ingen fara! En del av våra gudstjänster och högmässor spelas in och går i efterhand att se här via följande länkar: