om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
S:ta Maria kyrkokör
Glad Ton
S:ta Marian kuoro
Laudate
Konsertkalender
Kyrkomusiker
Orglarna

Musikverksamheten

Närpes församling har en livlig musikverksamhet bestående av tre körer i församlingens regi, samt en fjärde kör i samarbete med Luthergården. Körerna är S:ta Maria kyrkokör, S:ta Marian kuoro, Laudate och barnkören Glad Ton. Under vinterhalvåret ordnar vi dessutom regelbundet konserter på lördagskvällar. Vid konserterna uppträder solister, både vokala och instrumentala.