om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

Välkommen till Närpes församling

Gudstjänster och högmässor:
 
Sö 21.12 kl 10 Högmässa i Pörtom
Sö 21.12 kl 16 och kl 19 De vackraste julsångerna i Närpes
Sö 21.12 kl 19 De vackraste julsångerna i Övermark

Julafton 24.12 kl 13 Julbön för alla i Närpes kyrka
Julafton 24.12 kl 14 Julbön för alla i Övermark kyrka
Julafton 24.12 kl 15 Julbön för alla i Pörtom kyrka
Julafton 24.12 kl 23 Midnattsmässa i Närpes kyrka
Juldagen 25.12 kl 7 Julotta i Närpes kyrka
Juldagen 25.12 kl 8 Julotta i Övermark kyrka
Juldagen 25.12 kl 9 Julotta i Pörtom kyrka
Annandag jul 26.12 kl 10 Gudstjänst i Övermark kyrka
Annandag jul 26.12 kl 14 Gudstjänst i Rangsby bykyrka  

Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!

Nätkyrkans hemsida

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.

Ladda ner "Jultiden" här