om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv
Välkommen till Närpes församling 

 
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.

Gudstjänster och högmässor:
Sö 27.4 kl 10 Gudstjänst i Pörtom
Sö 27.4 kl 12 Gudstjänst i Närpes
Sö 27.4 kl 14 Gudstjänst i Övermark
Sö 4.5 kl 10 Högmässa i Övermark
Sö 4.5 kl 12 Högmässa i Närpes
Sö 4.5 kl 14 Högmässa i Pörtom
Sö 4.5 kl 14 Gudstjänst i Väster-Yttermark bönehus
Sö 11.5 kl 10 Gudstjänst i Övermark
Sö 11.5 kl 12 Gudstjänst i Närpes
Sö 11.5 kl 14 Gudstjänst i Pörtom
Sö 11.5 kl 18 Gudstjänst i Rangsby bykyrka
Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet 
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!  

Nätkyrkans hemsida
 

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.

50-årskonfirmander!
Du som konfirmerades i Närpes kyrka år 1964 är med maka/make
hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 22.6.2014.
Dagen börjar med högmässa kl 12 i Närpes kyrka, efteråt mat och kaffe
(15 euro/person), program och fri samvaro i församlingshemmet.
Anmäl tel. +358 (0)6 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansli@evl.fi
senast fredag 13.6, meddela eventuella dieter.