om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

Välkommen till Närpes församling


Gudstjänster och högmässor:

Söndag 24.5 kl 10 Högmässa i Övermark kyrka
Söndag 24.5 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Söndag 24.5 kl 14 Gudstjänst i Pörtom kyrka
Söndag 31.5 kl 10 Högmässa i Övermark kyrka
Söndag 31.5 kl 12 Högmässa i Närpes kyrka
Söndag 31.5 kl 14 Högmässa i Pörtom kyrka
Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
50-års konfirmander 
Du som konfirmerats i Närpes kyrka år 1965 är med maka/make hjärtligt välkommen på 50-års träff söndag 21.6.2015. Börjar med högmässa i Närpes kyrka kl 12.00. Efteråt mat och kaffe till ett pris av 15 €/pers., program och fri samvaro i Närpes församlingshem. Anmäl tel. +358 (0)6 220 4200 eller e-post narpes.pastorskansli@evl.fi senast fredag 12.6, meddela vid anmälan eventuella dieter.
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!

Nätkyrkans hemsida

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.