om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

Välkommen till Närpes församling

Gudstjänster och högmässor:

Söndag 29.3 kl 10 Gudstjänst i Övermark kyrka
Söndag 29.3 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Söndag 29.3 kl 18 Förbön och lovsång i Pörtom kyrka
Skärtorsdag 2.4 kl 18 Nattvardsgudstjänst i Pörtom kyrka
Skärtorsdag 2.4 kl 19 Nattvardsgudstjänst i Närpes kyrka
Skärtorsdag 2.4 kl 19 Nattvardsgudstjänst i Övermark kyrka
Långfredag 3.4 kl 10 Gudstjänst i Pörtom kyrka
Långfredag 3.4 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Långfredag 3.4 kl 14 Gudstjänst i Övermark kyrka
Påskdagen 5.4 kl 10 Högmässa i Pörtom kyrka
Påskdagen 5.4 kl 12 Familjegudstjänst i Närpes kyrka
Påskdagen 5.4 kl 14 Gudstjänst i Övermark kyrka
Annandag påsk 6.4 kl 12 Gemensam finsk högmässa i Övermark kyrka
Annandag påsk 6.4 kl 18 Gemensam högmässa i Rangsby bykyrka
Söndag 12.4 kl 10 Högmässa i Pörtom kyrka
Söndag 12.4 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Söndag 12.4 kl 14 Högmässa i Övermark kyrka
Söndag 12.4 kl 18 Högmässa i Töjby bykyrka

Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!

Nätkyrkans hemsida

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.