om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

Välkommen till Närpes församling

Gudstjänster och högmässor:

Söndag 1.2 kl 12 Gemensam högmässa i Övermark kyrka
Söndag 8.2 kl 10 Familjegudstjänst i Pörtom kyrka
Söndag 8.2 kl 12 Högmässa i Närpes kyrka
Söndag 8.2 kl 14 Gudstjänst i Övermark kyrka
Söndag 15.2 kl 10 Högmässa i Pörtom kyrka
Söndag 15.2 kl 12 Familjegudstjänst i Närpes kyrka
Söndag 15.2 kl 14 Högmässa i Övermark kyrka
Söndag 22.2 kl 10 Gudstjänst i Pörtom kyrka
Söndag 22.2 kl 12 Högmässa i Närpes kyrka
Söndag 22.2 kl 18 Förbön och lovsång i Övermark kyrka
Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!

Nätkyrkans hemsida

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.