om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

Välkommen till Närpes församling


Gudstjänster och högmässor:
Sö 30.8 kl 12 Gemensam högmässa i Övermark kyrka
Sö 30.8 kl 18 Kvällsgudstjänst i Rangsby bykyrka
Sö 6.9 kl 12 Gemensam högmässa i Pörtom kyrka
Sö 13.9 kl 10 Högmässa i Övermark kyrka
Sö 13.9 kl 12 Högmässa i Närpes kyrka
Sö 13.9 kl 14 Gudstjänst i Pörtom kyrka
Sö 20.9 kl 10 Gudstjänst i Övermark kyrka
Sö 20.9 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Sö 20.9 kl 14 Gudstjänst i Pörtom kyrka
Sö 27.9 kl 10 Gudstjänst i Övermark kyrka
Sö 27.9 kl 14 Högmässa i Pörtom kyrka
Sö 27.9 kl 18 Förbön och lovsång i Närpes kyrka 
Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!

Nätkyrkans hemsida

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.