om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

FÖRSAMLINGSVALET

http://www.forsamlingsvalet.fi

Förhandsröstning 27-31.10.2014
Pastorskansliet i Närpes 27-31.10 kl 9-18
Pörtom fd. pastorskansli 27-28.10 kl 16-18
Övermark fd. pastorskansli 29-30.10 kl 16-18
Pjelax skola 27.10 kl 18-20
Yttermark skola 28.10 kl 18-20
Rangsby byagård 29.10 kl 18-20
Solbacken, Närpes 27.10 kl 13-14
Frida hemmet, Närpes 27.10 kl 14-15
Bostället, Närpes 28.10 kl 14-15
Efraim, Närpes 29.10 kl 13-14
Alvina, Övermark 28.10 kl 14-15
Solgärdet, Övermark 28.10 kl 15-16
Pörtehemmet, Pörtom 30.10 kl 14.15-15.30
Servicecentret i Pörtom 30.10 kl 16-17
Hemmaröstning
En röstberättigad person vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället kan förhandsrösta i sitt hem. Blankett för hemmaröstning fås från pastorskansliet. Anmälan sänds senast 24.10.2014 kl 16 till Närpes församling, Kyrktåget 2 A 1, 64200 Närpes, tel.nr 06 220 4200.


Röstningsställen på valdagen 9.11.2014
Pörtom kyrka 9.11 kl 11-12.30
Övermark kyrka 9.11 kl 15-16.30
Närpes kyrka 9.11 kl 18-20

Kandidater (kandidatnummer+namn)
2. Skogman Bo
3. Lawast Gustav
4. Holmberg Ulla
5. Widjeskog Jan-Erik
6. Sjöström Emma
7. Niemelä Riitta
8. Snickars Bernt
9. Söderman Inga-Britt
10. Wikström Martin
11. Göthelid Per
12. Antfolk Carola
13. Nixholm Edvin
14. Björklund Mikaela
15. Holmberg Staffan
16. Engelqvist Bengt
17. Pått Johan
18. Lillbåsk Kerstin
19. Yljens Boris
20. Dahlbo Ingmar
21. Backlund Sven
22. Asp Jan-Erik
23. Åkerman Lisen
24. Kosonen Birgit
25. Nordlund Susanna
26. Berg John
27. Björkbacka Mona-Lisa
28. Åbacka Susanna
29. Björklund Boris
30 Robinson Nina
31. Storgård Jeanette
32. Sjöbacka Kristian
33. Ek Ralf
34. Eklund Birgitta
35. Norrgård Heddy 

 
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.

Gudstjänster och högmässor:
Sö 26.10 kl 10 Gudstjänst i Pörtom
Sö 26.10 kl 12 Gudstjänst i Närpes
Sö 26.10 kl 14 Gudstjänst i Övermark
Lö 1.11 kl 10 Högmässa med parentation i Övermark
Lö 1.11 kl 12 Högmässa med parentation i Närpes
Lö 1.11 kl 18 Gudstjänst med parentation i Pörtom
Sö 2.11 kl 10 Gudstjänst i Övermark
Sö 2.11 kl 12 Finsk högmässa i Närpes
Sö 2.11 kl 14 Familjegudstjänst i Pörtom
Sö 9.11 kl 10 Högmässa i Pörtom
Sö 9.11 kl 14 Högmässa i Övermark
Sö 9.11 kl 17 Familjegudstjänst i Närpes
Sö 16.11 kl 10 Familjegudstjänst i Övermark
Sö 16.11 kl 12 Högmässa i Närpes
Sö 16.11 kl 14 Gudstjänst i Pörtom
Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet 
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!  

Nätkyrkans hemsida
 

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.