om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv

Välkommen till Närpes församling


Gudstjänster och högmässor:

Sö 28.6 kl 12 Gemensam tvåspråkig högmässa i Övermark kyrka
Sö 5.7 kl 10 Gudstjänst i Övermark kyrka
Sö 5.7 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Sö 5.7 kl 14 Samling vid kyrktorpet i Pörtom
Sö 12.7 kl 10 Högmässa i Pörtom kyrka
Sö 12.7 kl 12 Högmässa i Närpes kyrka
Sö 12.7 kl 15 Friluftsgudstjänst vid Hinjärv träsk
Sö 19.7 kl 10 Högmässa i Övermark kyrka
Sö 19.7 kl 12 Gudstjänst i Närpes kyrka
Sö 26.7 kl 12 Gemensam högmässa på Fridskär
Sö 26.7 kl 18 Kvällsmässa på Frank Mangs Center
Sö 2.8 kl 10 Högmässa i Pörtom kyrka
Sö 2.8 kl 12 Högmässa i Närpes kyrka
Sö 2.8 kl 14 Gudstjänst i Övermark kyrka

Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!

Nätkyrkans hemsida

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.