om församlingen   Verksamhet   Livets skeden   pastorskansliet   administration   kontakt  
Kyrkoherdens hälsning
Kyrkor, platser
historik och bildarkiv
FÖRSAMLINGSVALET

http://www.forsamlingsvalet.fi/

Invalda till Kyrkofullmäktige 2015 - 2018
Pått Johan (69)
Åkerman Lisen (59)
Asp Jan-Erik (56)
Engelqvist Bengt (50)
Sjöström Emma (46)
Backlund Sven (44)
Widjeskog Jan-Erik (43)
Sjöbacka Kristian (42)
Björklund Mikaela (40)
Antfolk Carola (37)
Yljens Boris (35)
Niemelä Riitta (33)
Söderman Inga-Britt  (33)
Ek Ralf (30)
Snickars Bernt (24)
Norrgård Heddy (24)
Göthelid Per (23)
Kosonen Birgit (23)
Nordlund Susanna (23)
Wikström Martin (21)
Skogman Bo (20)
Björklund Boris (19)
Lillbåsk Kerstin (16) 

 
Nätkyrka - klicka här
Här kan du se sändningar från Närpes kyrka
under normal gudstjänsttid, fungerar
med Windows Media Player.

Gudstjänster och högmässor:

Sö 30.11 kl 10 Gudstjänst i Övermark
Sö 30.11 kl 12 Gudstjänst i Närpes
Sö 30.11 kl 18 Gudstjänst i Pörtom Obs tiden!
Lö 6.12 kl 10 Gudstjänst i Övermark
Lö 6.12 kl 11 Gudstjänst i Pörtom Obs tiden!
Lö 6.12 kl 12 Gudstjänst i Närpes
Sö 7.12 kl 12 Gemensam finsk högmässa i Pörtom
Se närmare program i händelsekalender
under fliken "Verksamhet"
Den som vill understöda nätkyrkans verksamhet
kan göra en frivillig inbetalning till kontot:
Närpes församlings nätkyrkoverksamhet 
konto: FI82 4963 0010 0390 94
TACK för din gåva!  

Nätkyrkans hemsida
 

Är du intresserad att delta i församlingsverksamheten
som kyrkvärd eller textläsare i kyrkan?
Ring pastorskansliet tel. 2204200.